počet produktů: 0
cena: 0 Kč (0 €)
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
možnosti plateb
počítadlo přístupů
online: 0
dnes: 21
týden: 1974
celkem: 751588

Půjčka od Zonky na cokoliv

FOLIATEC - BARVA NA BRZDIČE

Sportovní vozy - inzerce sportovních aut
registrace

doporučujeme

produkty v akci
Nismo chromované olejové hliníkové víčko Subaru - Impreza ( WRX i STi)
původní cena: 1 255 Kč (50.2 €)
979 Kč (39.2 €)
Meguiar's Complete Car Kit - Kompletní sada pro údržbu vozu
původní cena: 3 099 Kč (124 €)
2 324 Kč (93 €)
Japan Racing JR21 - 18x9,5 ET40 5x112 Hiper Black
původní cena: 6 149 Kč (246 €)
5 719 Kč (228.8 €)
XXR 527 Matt Black
původní cena: 5 596 Kč (223.9 €)
4 309 Kč (172.4 €)

V.O.P.

ASC Tuning Imports

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Simona Doležalová,
IČ: 05483891, DIČ: CZ8155133316, se sídlem Bělehradská 578, 530 09 Pardubice

Obchodní podmínky

Reklamační formulář si můžete stáhnout zde:

RETURN.pdf (Adobe Reader)

Formulář pro odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout zde:
RETURN.pdf (Adobe Reader)

Informační sdělení EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Účtenka EET bude vystavena v případě platby přes portál GoPay, PayPal nebo v hostovosti při osobním odběru.
 

1. Kontaktní údaje

Název:                   Simona Doležalová
Sídlo:                     Bělehradská 578, 530 09 Pardubice
IČ:                          05483891
DIČ:                       CZ8155133316
Telefon:                 +420 732 138 338
Email:                    info@asc-tuningimports.cz
 

Adresa provozovny:
Název:                   ASC Tuning Imports
Sídlo:                     Bělehradská 582, 530 09 Pardubice
Telefon:                 +420 776 667 447

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího vrámci elektronického obchodu reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě jednoho pracovního dne. Potřebujete-li znát odpoveď či stav objednávky urychleně, kontaktujte nás na čísle: 732 138 338

2. Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech poplatků, kromě nákladů na doručení zboží, pakliže není uvedeno jinak.
 

3. Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 20 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. V případě delší doby dodání, bude kupující s tímto faktem prodávajícím obeznámen. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží, zejména fakturu, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající obratem a v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.
 

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

Kupující - spotřebitel může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující - spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručeno ve 14 denní lhůtě (nestačí je ve lhůtě předat k poštovní či jiné přepravě). Kupující - spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na dodání zboží v nezbytné minimální výši do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Nejpozději do 14 dnů je kupující povinen prodávajícímu vrátit zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním nepoškozeném obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující. V případě, že kupující zvolil jinou formu úhrady než ta, která byla prodávajícím nabízena jako nejlevnější varianta, bude kupujícímu uhrazen pouze tento nejnižší poplatek za úhradu objendávky.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu škody a započíst jej na vracenou částku.
 

5. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

Rozpor s kupní smlouvou


Pokud se na převzatém zboží projeví nedostatky (např. má vady, není kompletní, neodpovídá jeho množství, hmotnost, jakost, vlastnosti, popsaný účel užití, či jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o rozpor s kupní smlouvou. Kupující je povinen neprodleně tento nedostatek ohlásit prodávajícímu. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží požadavek na:

- uvedení zboží do souladu s kupní smlouvou, a to výměnou za nové zboží, nebo opravou (podle svého požadavku), a není-li takový postup možný
- přiměřenou slevu z ceny, nebo na základě odstoupení od smlouvy na vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že rozpor existoval již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo jej sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. Místo práva na výměnu má kupující právo na přiměřenou slevu.

Při odstranění rozporu s kupní smlouvou se postupuje jako při vyřízení reklamace vad zboží, které se vyskytnou v záruční době.

Záruční odpovědnost prodávajícího

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 12 nebo 24 měsíční záruční době. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle povahy vady požadovat:

- u vady odstranitelné – bezplatnou opravu (odstranění vady); právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti lze požadovat jen, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
- u vady neodstranitelné – lze požadovat výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Nebrání-li neodstranitelná vada řádnému užívání zboží, může kupující požadovat i slevu z kupní ceny.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržením návodu k použití.
 

6. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Formulář ke stažení zde.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do určeného servisního místa. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodli na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Záruční doba, se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, na kterou je poskytnuta záruka, běží záruční doba na vyměněné zboží nebo vyměněnou část znovu.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o něm kupujícího informovat podle jeho požadavku e‑mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu nákladů spojených s reklamací v nutné výši.
 

7. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá.
 

8. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. (dále jen „dTest“) přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2016.

 


 

Reklamace a odstoupení
Záruční podmínky a postup při uplatnění reklamace

Prodejce poskytuje na veškeré zboží zákonnou záruční lhůtu 12 nebo 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě výměny zboží získává kupující novou záruční lhůtu v délce 12 nebo 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci, způsobené běžným užíváním či při špatném zacházení s výrobky.

​Reklamační formulář si můžete stáhnout zde:
RETURN.pdf (Adobe Reader)

Zboží k reklamaci zasílejte na adresu: ASC Tuning Imports, Bělehradská 582, 530 09 Pardubice (bez dobírky)

V případě jakýchkoliv nejasností, dotazů nás neváhejte kontaktovat na čísle: +420 732 138 338 (v pracovní dny od 10:00 do 18:00 hod)
nebo elektronicky na: info@asc-tuningimports.cz

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a 14-ti denní záruka vrácení peněz

Kupující - spotřebitel má právo dle Občanského zákoníku §53, odst. 7 odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředku komunikace na dálku (přes internet, telefonní přístroj či fax). Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Vykazuje-li zaslané zboží vadu, postupuje kupující jako při běžné reklamaci.

Rozhodne-li se kupující - spotřebitel využít tohoto práva o vrácení zboží, musí odstoupení od smlouvy doručit písemně nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Při splnění zákonných podmínek pro odstoupení od smlouvy bude kupujícímu vrácena částka odpovídající kupní ceně zboží, která bude snížena o skutečně vynaložené náklady prodávajícího spojené s vrácením tohoto zboží a nejnižší varianta úhrady za objendávku, která byla v době koupě prodávajícím nabízena. Kupujícímu bude částka vrácena nejpozději do 30 dnů od odstoupení smlouvy na jeho účet.

Kupující nemůže uplatnit toto právo v případě, že obal tzn."pečeť kvality" (rozbalil originální obal) porušil či jinak poškodil.

​Formulář pro odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout zde:
RETURN.pdf (Adobe Reader)

Formulář můžete zaslat elektronicky na mail: info@asc-tuningimports.cz nebo písemně na adresu:

ASC Tuning Imports, Bělehradská 582, 530 09 Pardubice


V případě jakýchkoliv nejasností, dotazů nás neváhejte kontaktovat na čísle: +420 732 138 338 (v pracovní dny od 10:00 do 18:00 hod)
nebo elektronicky na: info@asc-tuningimports.cz